Pirat

Pirat ble bygget i 1934 for Lilleborg Fabrikker som skulle bruke den til å frakte arbeidere fra Oslo til dampoljemølla som de hadde på Heggholmen i Oslofjorden. Den ble bygget ved Moens trebåtbyggeri i Risør. Lilleborg brukte den frem til 1955 hvor den ble solgt til Oslo Båtmannsforetning som brukte den som service og suplybåt for skip og plattformer som ble bygget i Oslo. De siste årene i deres eie ble båten liggende uten særlig tilsyn ved Vippetangen i Oslo hvor man fremdeles kan lese navnet «Pirat» skrevet på bryggekanten. I 2000 kom båten over i privat eie, den var da i svært dårlig stand. Forrige eiere satt båten i grei bruksstand, og sørget for at da vi overtok den i 2006 kunne vi fortsette arbeidet med å få båten i toppstand.

Så langt har vi:
- byttet motor
- bygd nytt interiør i salongen
- bygd nytt interiør i lugar
- bygd om toalettrom
- fjernet råte i skuteside og hyttetak
- m.m.

Leave a Reply